Nieuwe Corona maatregelen

Beste ouder,

Beste student,

aansluitend op het Overlegcomité van 17 november 2021 zat onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners. Het aantal COVID-besmettingen in het Vlaams onderwijs volgt de evolutie in de samenleving. Daarom worden ook de coronamaatregelen in het onderwijs maximaal aangepast analoog met de maatregelen in de samenleving: ook in het deeltijds kunstonderwijs.


Onderstaande regels gelden vanaf zaterdag 20 november (en alvast tot aan de kerstvakantie) en zijn van toepassing in de academie Jan Portaels :

Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

In publiek toegankelijke binnenruimtes (toilet, gangen, cafetaria) wordt steeds een mondmasker gedragen vanaf de leeftijd van 10 jaar.

In de niet-publiek toegankelijke binnenruimtes (klaslokalen en ateliers) zijn onderstaande principes van toepassing:

leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn dragen een mondmasker

leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden dragen een mondmasker.

alle personeelsleden dragen een mondmasker indien geen afstand kan worden gehouden.

-als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen en leerkrachten stilzitten of -staan.

ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.

-personeel en leerlingen houden maximaal afstand.

Het staat elke student en elk personeelslid vrij te kiezen om steeds en overal een mondmasker te dragen.

Maximaal inzetten op ventilatie (door het open zetten van ramen en deuren tijdens lesmomenten) blijft overal en ten allen tijden aangewezen. Ik merk hierbij op dat in de coronacontext het warmtecomfort voor onze studenten en ons personeel van ondergeschikt belang is aan deze opgelegde ventilatiemaatregel.

Met dank voor de opvolging van bovenstaande: ik wens iedereen deugddoende en inspirerende lesmomenten toe in de veiligst mogelijke omstandigheden.