Inschrijven

Inschrijfmomenten

Inschrijvingsperiode:
30 mei tot uiterlijk 30 september

Voorinschrijvingen:

 • Online vanaf dinsdag 30 mei 14u tem woensdag 14 juni 14u via mijnacademie.be

 • Op het secretariaat

  • Dinsdag 30 mei van 14u tot 19u
  • Woensdag 31 mei van 13u tot 19u
  • Zaterdag 3 juni van 9u tot 14u
  • Maandag 5 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 6 juni van 13u tot 19u
  • Woensdag 7 juni van 13u tot 19u
  • Donderdag 8 juni van 13u tot 19u
  • Maandag 12 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 13 juni van 13u tot 19u

Nieuwe leerlingen/studenten:

 • Online vanaf woensdag 14 juni 14u tem zaterdag 30 september via mijnacademie.be

 • Op het secretariaat

  • Woensdag 14 juni van 14u tot 19u
  • Zaterdag 17 juni van 9u tot 14u
  • Maandag 19 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 20 juni van 13u tot 19u
  • Woensdag 21 juni van 13u tot 19u
  • Donderdag 22 juni van 13u tot 19u
  • Maandag 26 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 27 juni van 13u tot 19u
  • Woensdag 28 juni van 13u tot 19u
  • Van 21 augustus tem 1 september op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 19u
  • Zaterdag 2 september van 9u tot 14u
  • Van 3 tem 30 september op maandag, dinsdag en woensdag van 13u tot 19u
   Donderdag en zaterdag enkel mogelijk na afspraak via secretariaat.academiebeeldendekunsten@sovilvoorde.be

Meebrengen:

 • identiteitskaart in te schrijven leerling
 • indien van toepassing verminderingsattest of Vilvoordse vrijetijdspas

Betaling met bancontact logo

Tarieven
Inschrijvingstarieven
normaal tarief verminderd tarief
1ste en 2de graad (6 - 12 jaar)
Beeldatelier 85,00 € 58,00 €
3de graad (12 - 18 jaar)
Beeldatelier 105,00 € 78,00 €
4de graad - jongeren (18 - 24 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 164,00 € -
Grafiekkunst 194,00 € -
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst 254,00 € -
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 158,00 € -
4de graad - volwassenen (+ 25 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 378,00 € 164,00 €
Grafiekkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst 1ste jaar 408,00 € 194,00 €
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst vanaf 2de jaar 468,00 € 254,00 €
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 372,00 € 158,00 €
Vrije leerling
Kunst- en cultuurfilosofie 186,00 € -

Voorwaarden verminderd tarief

Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende of daarmee gelijkgesteld.
 • Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
 • Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen of houder zijn van een European Disability Card.
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
 • Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
 • In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
 • Begunstigde zijn van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet, hierboven vermeld, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld:

 • Als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.
 • Voor iedere extra inschrijving in een andere domein aan dezelfde of een andere academie.

Houder Vilvoordse vrijtijdspas:

De houder betaalt 20 % van het normale tarief of van het verminderd tarief mits voorlegging van de nodige attesten vermeld in rubriek A en 20 % van de materiaalkost, reeds verrekend in het tarief.

Lessenrooster
Peutie (Aarschotsestraat 124)
wo za
9.00 - 10.40 - 1ste en 2de graad
10.50 - 12.30 - 1ste en 2de graad

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Vilvoorde (Spiegelstraat 62)
wo za
9.00 - 10.40 - 1ste en 2de graad
10.50 - 12.30 - 1ste en 2de graad
13.30 - 15.10 1ste en 2de graad 1ste en 2de graad
15.20 - 17.00 1ste en 2de graad -

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Koningslo .K (Streekbaan 189A)
wo za
13.30 - 15.10 1ste en 2de graad -
15.20 - 17.00 1ste en 2de graad -

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Houtem (K. Trekelstraat 36)
wo za
13.30u - 15.10u 1ste en 2de graad -
15.20u - 17.00u 1ste en 2de graad -

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Nieuw aanbod - onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Jongeren 3de graad (Spiegelstraat 62)
di za
9.00 - 12.30 - 1ste tot 4de middelbaar
13.30 - 17.00 - 1ste tot 4de middelbaar
18.00 - 21.30 4de tot 6de middelbaar -

jongeren 1ste tot 6de middelbaar ; 12 tot 18 jaar

Beeldhouwen en ruimtelijke kunst (Spiegelstraat 62)
ma wo
13:30 - 17:00 -
18:00 - 21:30

volwassenen 18+

Schilderkunst (Spiegelstraat 62)
ma di wo do
9:00 - 12:30 - -
13:30 - 17:00 -
18:00 - 21:30 - -

volwassenen 18+
Het atelier op donderdagnamiddag is in principe voorbehouden voor studenten vanaf 4.4

Tekenkunst (Spiegelstraat 62)
ma di do za zo
9:00 - 12:30 -
13:30 - 17:00 - - - -
18:00 - 21:30 - - -

volwassenen 18+

Grafiekkunst (Spiegelstraat 62)
ma wo
18:00 - 21:30

volwassenen 18+

Projectatelier

Studenten Projectatelier : 2 lesmomenten binnen dezelfde optie te bespreken in overleg met betrokken docent(en) bij intake gesprek.

Cross-over

Studenten Cross-over : 2 lesmomenten binnen 2 verschillende opties te bespreken in overleg met betrokken docenten bij intake gesprek.

Cultuurfilosofie
dinsdag 13:30-17:00 donderdag 18:00-21:30 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 09:00-12:30
12 sept 23 14 sept 23 16 sept 23 19 sept 23 23 sept 23
10 okt 23 12 okt 23 14 okt 23 17 okt 23 21 okt 23
14 nov 23 16 nov 23 18 nov 23 21 nov 23 25 nov 23
12 dec 23 14 dec 23 16 dec 23 19 dec 23 23 dec 23
23 jan 24 25 jan 24 27 jan 24 30 jan 24 3 feb 24
27 feb 24 29 feb 24 2 maart 24 5 maart 24 9 maart 24
26 maart 24 28 maart 24 30 maart 24 16 april 24 20 april 24
7 mei 24 Hemelvaart Facultatieve verlofdag 14 mei 24 18 mei 24
4 juni 24 6 juni 24 8 juni 24 11 juni 24 15 juni 24

Er zijn 9 lessen per jaar, keuze uit 2 dinsdagnamiddagen, 1 donderdagavond en 2 zaterdagvoormiddagen.
Deze lessen zijn verplicht te volgen door studenten 4.3, 4.4, S.1 en S.2 (schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst).
Deze lessen zijn toegankelijk voor een beperkt aantal vrije studenten (inschrijven is verplicht).
Eenmaal u uw vaste lesmoment kiest, dient u altijd op dat moment te komen.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les op 12 september, dan dient u ook op de andere data uit de eerste kolom te komen.

Beeldende en Audiovisuele Cultuur
Bac 1ste lesmoment Bac 2de lesmoment
dinsdag 13:30-17:00 donderdag 18:00-21:30 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 9:00-12:30
12 sept 23 14 sept 23 16 sept 23 19 sept 23 23 sept 23 26 sept 23 30 sept 23
10 okt 23 12 okt 23 14 okt 23 17 okt 23 21 okt 23 24 okt 23 28 okt 23
14 nov 23 16 nov 23 18 nov 23 21 nov 23 25 nov 23 28 nov 23 2 dec 23
12 dec 23 14 dec 23 16 dec 23 19 dec 23 23 dec 23 9 jan 24 13 jan 24
23 jan 24 25 jan 24 27 jan 24 30 jan 24 3 feb 24 6 feb 24 10 feb 24
27 febr 24 29 febr 24 2 maart 24 5 maart 24 9 maart 24 12 maart 24 16 maart 24
26 maart 24 28 maart 24 30 maart 24 16 april 24 20 april 24 23 april 24 27 april 24
7 mei 24 Hemelvaart Facultatieve verlofdag 14 mei 24 18 mei 24 21 mei 24 25 mei 24
4 juni 24 6 juni 24 8 juni 24 11 juni 24 15 juni 24 18 juni 24 22 juni 24

Je volgt 2 keer per maand les.
Het eerste lesmoment wordt 5 keer herhaald, dat zijn de eerste 5 kolommen. Je kiest daar 1 kolom uit, dat wordt dan uw vast lesmoment.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les op 12 september, dan dient u ook op de andere data uit de eerste kolom te komen (10 okt, 14 nov,...).
Het tweede lesmoment wordt 2 keer herhaald, dat zijn de laatste 2 kolommen. Je kiest daar ook 1 kolom uit, dat wordt dan uw tweede vast lesmoment.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les (van het tweede lesmoment) op 26 september, dan dient u ook op de andere data uit die kolom te komen (24 okt, 28 nov,...).