Inschrijven

Inschrijfmomenten

Inschrijvingsperiode:
28 mei 2024 tot uiterlijk 30 september 2024

Voorinschrijvingen:

 • Online vanaf dinsdag 28 mei 14u tem dinsdag 11 juni 14u via mijnacademie.be

 • Op het secretariaat ENKEL op de volgende momenten:

  • Dinsdag 28 mei van 14u tot 19u
  • Woensdag 29 mei van 13u tot 17u
  • Zaterdag 1 juni van 9u tot 15u
  • Maandag 3 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 4 juni van 13u tot 19u
  • Woensdag 5 juni van 13u tot 17u
  • Donderdag 6 juni van 13u tot 19u
  • Maandag 10 juni van 13u tot 19u

Nieuwe leerlingen/studenten:
(ook herinschrijvingen nog mogelijk)

 • Online vanaf dinsdag 11 juni 14u tem maandag 30 september 23u59 via mijnacademie.be

 • Op het secretariaat ENKEL op de volgende momenten:

  • Dinsdag 11 juni van 14u tot 19u
  • Woensdag 12 juni van 13u tot 17u
  • Zaterdag 15 juni van 9u tot 15u
  • Maandag 17 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 18 juni van 13u tot 19u
  • Woensdag 19 juni van 13u tot 17u
  • Donderdag 20 juni van 13u tot 19u
  • Maandag 24 juni van 13u tot 19u
  • Dinsdag 25 juni van 13u tot 19u
  • Zaterdag 29 juni van 9u tot 15u
  • Van 19 augustus tem 29 augustus op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13u tot 19u
  • Van 2 tem 30 september
   op maandag en dinsdag van 13u tot 19u
   op woensdag van 13u tot 17u
   op zaterdag van 9u tot 15u

Meebrengen:

 • identiteitskaart in te schrijven leerling
 • indien van toepassing verminderingsattest of Vilvoordse vrijetijdspas of Uitpas

Betaling met bancontact logo

Tarieven
Inschrijvingstarieven schooljaar 2024-2025
normaal tarief verminderd tarief
1ste en 2de graad (6 - 12 jaar)
Beeldatelier 87,00 € 59,00 €
3de graad (12 - 18 jaar)
Beeldatelier 93,00 € 65,00 €
4de graad - jongeren (18 - 24 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier - 171,00€
Grafiekkunst - 181,00€
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst - 221,00€
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC - 161,00€
4de graad - volwassenen (+ 25 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 389,00 € 171,00 €
Grafiekkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst 1ste jaar 399,00 € 181,00 €
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst vanaf 2de jaar 439,00 € 221,00 €
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 379,00 € 161,00 €
Kunst- en cultuurfilosofie (Vrije leerling) 230,00 € -

Voorwaarden verminderd tarief

Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende of daarmee gelijkgesteld.
 2. Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
 3. Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
 4. Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen of houder zijn van een European Disability Card.
 5. Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
 6. Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
 7. In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
 8. Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
 9. Begunstigde zijn van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet, hierboven vermeld, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld:

 • Als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie.
 • Voor iedere extra inschrijving in een andere domein aan dezelfde of een andere academie.

Houder Vilvoordse V-pas:

De houder betaalt 20 % van het normale tarief of van het verminderd tarief mits voorlegging van de nodige attesten hierboven vermeld en 20 % van de materiaalkost, reeds verrekend in het tarief.

Houder Uitpas met kortingstarief:

De houder betaalt 20% van het verminderd tarief mits voorlegging van een Uitpas met kortingstarief bij de inschrijving. (Terugbetaling achteraf is NIET mogelijk.) De korting geldt niet op de bijkomende materiaalbijdrage. De Uitpas met kortingstarief geldt bij de categorieën in punt 2 en 9.

Lessenrooster
Peutie (Aarschotsestraat 124)
wo za
9.00 - 10.40 - 1ste en 2de graad
10.50 - 12.30 - 1ste en 2de graad

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Vilvoorde (Spiegelstraat 62)
wo za
9.00 - 10.40 - 1ste en 2de graad
10.50 - 12.30 - 1ste en 2de graad
13.30 - 15.10 1ste en 2de graad -
15.20 - 17.00 1ste en 2de graad -

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Koningslo .K (Streekbaan 189A)
wo za
13.30 - 15.10 1ste en 2de graad -
15.20 - 17.00 1ste en 2de graad -

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Houtem (K. Trekelstraat 36)
wo za
13.30u - 15.10u 1ste en 2de graad -
15.20u - 17.00u 1ste en 2de graad -

kinderen 1ste tot 6de leerjaar

Jongeren 3de graad (Spiegelstraat 62)
di za
9.00 - 12.30 - 1ste tot 4de middelbaar
13.30 - 17.00 - 1ste tot 4de middelbaar
18.00 - 21.30 4de tot 6de middelbaar -

jongeren 1ste tot 6de middelbaar ; 12 tot 18 jaar

Beeldhouwen en ruimtelijke kunst (Spiegelstraat 62)
ma wo
13:30 - 17:00 -
18:00 - 21:30

volwassenen 18+

Schilderkunst (Spiegelstraat 62)
ma di wo do
9:00 - 12:30 - -
13:30 - 17:00 -
18:00 - 21:30 - -

volwassenen 18+
Het atelier op donderdagnamiddag is in principe voorbehouden voor studenten vanaf 4.4

Tekenkunst (Spiegelstraat 62)
ma di do za zo
9:00 - 12:30 -
13:30 - 17:00 - - - -
18:00 - 21:30 - - -

volwassenen 18+

Grafiekkunst (Spiegelstraat 62)
ma wo
18:00 - 21:30

volwassenen 18+

Projectatelier

Studenten Projectatelier : 2 lesmomenten binnen dezelfde optie te bespreken in overleg met betrokken docent(en) bij intake gesprek.

Cross-over

Studenten Cross-over : 2 lesmomenten binnen 2 verschillende opties te bespreken in overleg met betrokken docenten bij intake gesprek.

Cultuurfilosofie
dinsdag 13:30-17:00 donderdag 18:00-21:30 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 09:00-12:30
10 sept 24 12 sept 24 14 sept 24 17 sept 24 21 sept 24
8 okt 24 10 okt 24 12 okt 24 15 okt 24 19 okt 24
12 nov 24 14 nov 24 16 nov 24 19 nov 24 23 nov 24
10 dec 24 12 dec 24 14 dec 24 17 dec 24 21 dec 24
21 jan 25 23 jan 25 25 jan 25 28 jan 25 1 feb 25
18 feb 25 20 feb 25 22 feb 25 25 feb 25 1 maart 25
25 maart 25 27 maart 25 29 maart 25 1 april 25 5 april 25
6 mei 25 8 mei 25 10 mei 25 13 mei 25 17 mei 25
3 juni 25 5 juni 25 7 juni 25 10 juni 25 14 juni 25

Er zijn 9 lessen per jaar, keuze uit 2 dinsdagnamiddagen, 1 donderdagavond en 2 zaterdagvoormiddagen. De lessen gaan door in cc Het Bolwerk.
Deze lessen zijn verplicht te volgen door studenten 4.3, 4.4, S.1 en S.2 (schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, beeldhouwen en ruimtelijke kunst).
Deze lessen zijn toegankelijk voor een beperkt aantal vrije studenten (inschrijven is verplicht).
Eenmaal u uw vaste lesmoment kiest, dient u altijd op dat moment te komen.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les op 10 september, dan dient u ook op de andere data uit de eerste kolom te komen.

Beeldende en Audiovisuele Cultuur
Bac 1ste lesmoment Bac 2de lesmoment
dinsdag 13:30-17:00 donderdag 18:00-21:30 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 9:00-12:30
10 sept 24 12 sept 24 14 sept 24 17 sept 24 21 sept 24 24 sept 24 28 sept 24
8 okt 24 10 okt 24 12 okt 24 15 okt 24 19 okt 24 22 okt 24 26 okt 24
12 nov 24 14 nov 24 16 nov 24 19 nov 24 23 nov 24 26 nov 24 30 nov 24
10 dec 24 12 dec 24 14 dec 24 17 dec 24 21 dec 24 7 jan 25 11 jan 25
21 jan 25 23 jan 25 25 jan 25 28 jan 25 1 feb 25 4 feb 25 8 feb 25
18 feb 25 20 feb 25 22 feb 25 25 feb 25 1 maart 25 11 maart 25 15 maart 25
25 maart 25 27 maart 25 29 maart 25 1 april 25 5 april 25 22 april 25 26 april 25
6 mei 25 8 mei 25 10 mei 25 13 mei 25 17 mei 25 20 mei 25 24 mei 25
3 juni 25 5 juni 25 7 juni 25 10 juni 25 14 juni 25 17 juni 25 21 juni 25

Je volgt 2 keer per maand les.
Het eerste lesmoment wordt 5 keer herhaald, dat zijn de eerste 5 kolommen. Je kiest daar 1 kolom uit, dat wordt dan uw vast lesmoment.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les op 10 september, dan dient u ook op de andere data uit de eerste kolom te komen (8 okt, 12 nov,...).
Het tweede lesmoment wordt 2 keer herhaald, dat zijn de laatste 2 kolommen. Je kiest daar ook 1 kolom uit, dat wordt dan uw tweede vast lesmoment.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les (van het tweede lesmoment) op 24 september, dan dient u ook op de andere data uit die kolom te komen (22 okt, 26 nov,...).