Inschrijven

Inschrijfmomenten

Inschrijvingsperiode:
1 juni tot uiterlijk 30 september.

Voorinschrijvingen:
1 juni tem 15 juni.

Nieuwe leerlingen/studenten:
vanaf 16 juni.

Online inschrijven en betalen via mijnacademie.be

Op het secretariaat van de academie in de maand juni:

  • Elke maandag/dinsdag/woensdag/donderdag tussen 13u en 18u

Meebrengen: identiteitskaart in te schrijven leerling

Betaling met bancontact logo

Tarieven
Inschrijvingstarieven
normaal tarief verminderd tarief
1ste en 2de graad (6 - 12 jaar)
Beeldatelier 85,00 € 64,00 €
3de graad (12 - 18 jaar)
Beeldatelier 105,00 € 84,00 €
4de graad - jongeren (18 - 24 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 200,00 € -
Grafiekkunst 230,00 € -
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst 290,00 € -
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 200,00 € -
4de graad - volwassenen (+ 25 jaar)
Tekenkunst, schilderkunst, cross-over, projectatelier 378,00 € 200,00 €
Grafiekkunst Beeldhouwen en ruimtelijke kunst 1ste jaar 408,00 € 230,00 €
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst vanaf 2de jaar 468,00 € 290,00 €
Beeldende en audiovisuele cultuur BAC 344,00 € 145,00 €
Vrije leerling
Kunst- en cultuurfilosofie 172,00 € -

Voorwaarden verminderd tarief

Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn
  • verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid
  • een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
  • een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen
  • erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen
  • begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
  • voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn
  • in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven
  • het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden voldoet, vermeld bij A., komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld:

Houder V-pas:

De houder betaalt 20 % van het normale tarief of van het verminderd tarief mits voorlegging van de nodige attesten vermeld in rubriek A en 20 % van de materiaalkost, reeds verrekend in het tarief.

Lessenrooster
Peutie
wo do za
9.00 - 10.40 - - 1ste en 2de graad
10.50 - 12.30 - - 1ste en 2de graad
Spiegelstraat
wo do za
9.00 - 10.40 - - 1ste en 2de graad
10.50 - 12.30 - - 1ste en 2de graad
13.30 - 15.10 1ste en 2de graad - 1ste en 2de graad
15.20 - 17.00 1ste en 2de graad - 1ste en 2de graad
Koningslo
wo do za
13.30 - 15.10 1ste en 2de graad - -
15.20 - 17.00 1ste en 2de graad - -
Faubourg (Kastanjelaar)
wo do za
16.00 - 17.40 - 1ste en 2de graad -
Jongeren 3de graad (12-18 jaar), (1ste tot 6de middelbaar)
di za
9.00 - 12.30 - 3de graad, 1ste tot 4de middelbaar
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst
ma wo
13:30 - 17:00 -
18:00 - 21:30
Schilderkunst
ma di wo do
9:00 - 12:30 - -
13:30 - 17:00 -
18:00 - 21:30 - -
Tekenkunst
ma di do za zo
9:00 - 12:30 -
13:30 - 17:00 - - -
18:00 - 21:30 - - -
Grafiekkunst
ma wo
18:00 - 21:30
Projectatelier

Studenten Projectatelier : 2 leesmomenten binnen dezelfde optie te bespreken in overleg met betrokken docent(en) bij intake gesprek.

Cross-over

Studenten Cross-over : 2 leesmomenten binnen 2 verschillende opties te bespreken in overleg met betrokken docenten bij intake gesprek.

Cultuurfilosofie
dinsdag 13:30-17:00 donderdag 18:00-21:30 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 09:00-12:30
13 sept 22 15 sept 22 17 sept 22 20 sept 22 24 sept 22
11 okt 22 13 okt 22 15 okt 22 18 okt 22 22 okt 22
8 nov 22 10 nov 22 12 nov 22 15 nov 22 19 nov 22
6 dec 22 8 dec 22 10 dec 22 13 dec 22 17 dec 22
10 jan 23 12 jan 23 14 jan 23 17 jan 23 21 jan 23
7 febr 23 9 febr 23 11 febr 23 14 febr 23 18 febr 23
14 maart 23 16 maart 23 18 maart 23 21 maart 23 25 maart 23
25 april 23 27 april 23 29 april 23 2 mei 23 6 mei 23
30 mei 23 1 juni 23 3 juni 23 6 juni 23 10 juni 23
Beeldende en Audiovisuele Cultuur
Bac 1ste leesmoment Bac 2de leesmoment
dinsdag 13:30-17:00 donderdag 18:00-21:30 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 09:00-12:30 dinsdag 13:30-17:00 zaterdag 9:00-12:30
13 sept 22 15 sept 22 17 sept 22 20 sept 22 24 sept 22 27 sept 22 1 okt 22
11 okt 22 13 okt 22 15 okt 22 18 okt 22 22 okt 22 25 okt 22 29 okt 22
8 nov 22 10 nov 22 12 nov 22 15 nov 22 19 nov 22 22 nov 22 26 nov 22
6 dec 22 8 dec 22 10 dec 22 13 dec 22 17 dec 22 20 dec 22 24 dec 22
10 jan 23 12 jan 23 14 jan 23 17 jan 23 21 jan 23 24 jan 23 28 jan 23
7 febr 23 9 febr 23 11 febr 23 14 febr 23 18 febr 23 28 febr 23 4 maart 23
14 maart 23 16 maart 23 18 maart 23 21 maart 23 25 maart 23 28 maart 23 1 april 23
25 april 23 27 april 23 29 april 23 2 mei 23 6 mei 23 9 mei 23 13 mei 23
30 mei 23 1 juni 23 3 juni 23 6 juni 23 10 juni 23 13 juni 23 17 juni 23